SCIOS Scope 10 volgens NTA 8220

Het inspecteren van elektotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen volgens de norm NEN 3140 bedrijfsvoering elektrotechnische installaties is een geaccepteerde methodiek die de wettelijke veiligheid op de werkvloer regelt en daarmee voldoet aan de Arbowet. Deze norm wordt gehanteerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (SZW).

Om elektrisch materieel te beoordelen op brandrisico’s is een andere methodiek ontwikkeld, de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2017. Branden die ontstaan door elektrische oorzaak beperken zich niet alleen tot de elektrische installatie, elektrisch apparaat of een elektrische uitrusting van een machine, maar kunnen overslaan naar de omgeving of het gehele gebouw. Door de NTA 8220:2017 beoordeling toe te passen kan in kaart worden gebracht of het elektrisch materieel fungeert als ontstekingsbron, met als gevolg dat een brand kan ontstaan in een gebouw of ruimte.