fbpx

Elektrospekt is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd volgens SCIOS Scope 11.

Elektrospekt is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd volgens SCIOS Scope 11.

Veel verzekeraars vragen aan bedrijven die gevaar lopen met betrekking tot explosiegevaar voortaan een inspectie te laten uitvoeren volgens SCIOS Scope 11.

Inspecteurs die de beoordeling uitvoeren, moeten voor de nieuwe certificering SCIOS Scope 11 erkend worden, zodat hun kwaliteit is gegarandeerd.
SCIOS hanteert de kennis en bekwaamheid eisen conform de IECEx-05. IECEx 05 is een persoonscertificatieschema waarvan de IEC (International Electrotechnical
Commision), een wereldwijde non-profit organisatie en tevens een internationaal platform voor het vaststellen van elektrotechnische normen, eigenaar is.

Ook het bedrijf Elektrospekt wordt geaudit. Zowel inspecteurs als organisatie doorliepen met goed gevolg de audits.

ATEX
Er zijn verschillende soorten ATEX inspecties te onderscheiden waarbij onze ATEX inspecteur de volgende onderdelen inspecteert conform NEN-EN-IEC 60079-17 norm:
Explosieve atmosferen – Deel 17:
Inspectie en onderhoud van elektrisch installaties.
Van cruciaal belang is om aan te tonen of de werkplekken geen gevaar lopen met betrekking tot explosiegevaar. Er dient een risicoanalyse te worden gemaakt in de vorm van een
explosieveiligheidsdocument ( EV