Elektrospekt is begin juli 2018 voor de NTA 8220 Scope 10 geauditeert door Bureau Veritas Certification Nederland. De meeste bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren zijn hiervoor gecertificeerd:

Wat is het verschil tussen NEN 3140 en NTA 8220?

De beoordelingsmethode volgens de NEN 3140 zijn niet gelijk aan de beoordelingsmethode volgens de NTA 8220. Maar kunnen tegelijk worden uitgevoerd.

NTA 8220 beoordelingsmethodiek dient een geheel ander doel, namelijk brandveiligheid en is op verzoek van de verzekeringsmaatschappijen ontwikkeld en legt de focus op de brandveiligheid van de elektrotechniek, in relatie tot de aard van het gebruik en de omgevingsfactoren die hierbij een rol spelen.

De NEN 3140 keuring richt zich echter vooral op het voorkomen en beperken van letselschade en in relatie tot de aard van het gebruik en de omgevingsfactoren, personeel, opbouw van de elektrische installatie en voldoet daarmee aan de Arbowet en wordt gehanteerd door Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ( SZW ).

In tegenstelling tot SCIOS Scope 10 voldoet u met een NEN 3140 keuring aan de eisen van de Arbowet. Die stelt dat elke werkgever de verplichting heeft doeltreffende ( RI&E ) maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.