SCIOS Scope 8 volgens NEN 3140

Iedere werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel. Vanuit de Arbo wet wordt gewezen op risico’s die het werken aan of nabij elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen met zich mee brengt. De implementatie van de norm NEN 3140 heeft als doel een elektrotechnisch veiligheidsbeleid binnen de organisatie op te stellen.

Een NEN 3140 inspectie van de elektrische installatie is een uitstekende aanvulling op een preventief onderhoudsprogramma, aangezien mankementen en fouten in de installatie vroegtijdig gesignaleerd worden. Hierdoor wordt de kans op het optreden van storingen in de elektrische installatie tot een minimum beperkt.

Wanneer een installatie-eigenaar een bedrijf met SCIOS-Scope 8 certificaat selecteert voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden, dan heeft het de zekerheid dat de installatie met betrekking tot de veilige bedrijfsvoering van de installatie voldoet aan de NEN 3140.