SCIOS Scope 11 en ATEX richtlijn

In ondernemingen waar brandbare substanties worden gebruikt, kan een explosiegevaar ontstaan. Het betreft hier o.a. installaties in de petrochemie, veevoederfabrieken, weverijen, maar ook gierkelders op boerderijen, opslagruimtes van verf-, olie- en smeermiddelen en van vuurwerk en andere explosieve stoffen, gemeentelijke KGA-depots, etc.

Een ATEX inspectie is een deskundige inspectie die regelmatig door de inspecteurs van Elektrospekt worden uitgevoerd aan elektrische installaties in een explosieve atmosfeer.

Er zijn verschillende soorten ATEX inspecties te onderscheiden waarbij onze ATEX inspecteur de volgende onderdelen inspecteert conform NEN-EN-IEC 60079-17 norm: Explosieve atmosferen – Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrisch installaties.

Van cruciaal belang is om aan te tonen of de werkplekken geen gevaar lopen met betrekking tot explosiegevaar. Er dient een risicoanalyse te worden gemaakt in de vorm van een explosieveiligheidsdocument ( EVD )

Belangrijk is hierbij:
– de ATEX Zone
– Technisch en organisatorisch maatregelen in de ATEX Zones.

ATEX 153 geeft in hoofdlijnen aan hoe om te gaan met gas- en stof ontploffingsgevaarlijke ruimtes. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen.

ATEX 114 bevat verplichtingen voor apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor het gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op het ontwerp en de productie van uitrustingen en is uitsluitend op fabrikanten gericht.