Thermografie

Thermografie is het fotograferen van objecten met een camera die infraroodstraling detecteert. Hierdoor kan er een detectie van koude en/of warme plaatsen in een oppervlak plaatsvinden zonder dat er feitelijk contact gemaakt wordt.

Door de verschillende eigenschappen van de materialen zoals warmtegeleiding, massa van het materiaal en de vochtigheid is er veel te zien en kunnen er betrouwbare conclusies getrokken worden over de conditie van het geïnspecteerde object.

doc

Het doel van een thermografische inspectie is het analyseren, interpreteren en rapporteren van (verborgen) gebreken aan de elektrische installatie ( s) en processen met behulp van thermografie. Vervolgens kan men met deze gegevens de geconstateerde gebreken op een effectieve wijze aanpakken.

Aan de hand van de warmtebeelden wordt een rapportage verstrekt waarin de warmtebeeldfoto’s en de bijbehorende op- en aanmerkingen worden opgenomen.

doc2

De inspecteurs van Elektrospekt die een thermografisch onderzoek uitvoeren zijn Level 1 gecertificeerd.

Landelijke erkenningen conform de REG 2008,
REI 2008 en de REW 2008 op het gebied van

  • Elektrotechniek
  • Watertechniek
  • Gastechniek
  • Centrale verwarmingstechniek
K.v.K.-nummer 02329418
© 2011 Elektrospekt

Webdesign | Zoekmachine Optimalisatie

Elektrospekt

Elektrospekt